facebookRozsypany dom z kamienia

Spokj, cisza, wzgrza, ska?y,  szum fal w oddali.  Taki sielski klimat panuje w Connemara w Irlandii. Tutaj te?  z rozsypanych po wybrze?u kamieni wyrasta?y dotychczas  dwa opustosza?e domy. W 2010 roku architekci z  Peter Legge Associates  postanowili przywrci? je do ?ycia.  Zaprojektowany przez nich szklany ??cznik zcali? dwa budynki w jeden, tworz?c oryginalny, bardzo naturalny dom.  Cudowna lekko?? ci??kiego kamienia, ktry niemal?e rozsypa? si? po otoczeniu daje poczucie, ?e dla mieszka?cw tego domu ca?e wybrze?e jest jednym wielkim skalnym ogrodem. Naprawd? zniewalaj?cy klimat !
http://www.blog.awx2.pl/index.php/2012/05/rozsypany-dom-z-kamienia/
Restauracja Noma w Kopenhadze

Szef restauracji Noma Rene Redzepi we wsp?pracy z biurem architektonicznym 3XN dokona? metamorfozy cz??ci produkcyjnej restauracji. Ide? tego przedsi?wzi?cia by?o architektoniczne nawi?zanie do nowatorskiej idei postrzegania wsp?czesnej gastronomii. 3XN przyst?puj?c do projektu Noma Lab stan??o przed niema?ym wyzwaniem, poniewa? przepisy dotycz?ce budynku, w ktrym znajduje si? restauracja, wykluczaj? jak?kolwiek ingerencj? w jego struktur?. To oznacza?o, ?e projekt nale?y przeprowadzi? bez u?ycia cho?by jednego gwo?dzia, b?d? ?ruby.


Powsta?y wi?c 4 cz??ci przestrzeni, podzielone modu?ami sk?adaj?cymi si? z 500 drewnianych sze?cianw ka?dy - laboratorium, ogrd zio?owy, biuro i pomieszczenie pracownicze. Efekt pot?guje u?ycie przez 3XN tzw. gwiezdnych lamp, ktre wype?niaj? pomieszczenia geometrycznymi iluminacjami. W transformacji Noma Lab istotne by?o podporz?dkowanie 3XN do filozofii restauracji, czyli u?ycie materia?w pochodz?cych wy??cznie z Danii. Efektem tej wsp?pracy jest, jak mwi szef 3XN Kasper Guldager Jorgensen, stworzenie rwnoleg?ych ?wiatw architektury i wysublimowanej sztuki kulinarnej.


To dobrze w(r?)y

Zgrabnie u?yty nie ma nic wsplnego z kiczem i tandet?. Od kilku lat kolor r?owy jest ulubionym narz?dziem stylistw dodaj?cym wn?trzom miejskiego bigla. Nasycona fuksja, pobudzaj?cy amarant i tajemnicza purpura w akcentach to krlowe nowoczesnych aran?acji. Spokojne, blade odcienie ??czone z szaro?ci?, czerni? i pastelami sprawdz? si? na etapie zapoznawczym z tym pobudzaj?cym kolorem.

...

Czarne ?ciany w sypialni to sprawdzony pomys?, polecany przez chromoterapi?. Wed?ug teorii wp?ywu kolorw na zdrowie i stan ducha, czer? dzia?a wyciszaj?co i koj?co na nerwy. Czyli doskonale pasuje do sypialni. Ale, ?eby nie by?o zbyt ponuro, warto prze?ama? j? mocnym, radosnym kolorem. Polecamy intensywne odcienie r?u (amarant, fuksj?, purpur?).


...


Laminowany blat wyspy kuchennej w najmodniejszym teraz odcieniu fuksji jest g?wnym graczem we wn?trzu urz?dzonym bladymi, eleganckimi szaro?ciami. Tak intensywne odmiany r?u najbezpieczniej wprowadza? jako znacz?cy, ale pojedynczy akcent. W ten sposb podkre?lisz jego urod?. Fuksja najciekawiej wygl?da na nowoczesnych formach i, tak jak ten blat, ?wietnie mo?na wkomponowa? j? w aran?acje klasyczne lub w stylu glamour.


...


Kolor r?owy lubi towarzystwo zimnych pasteli (zw?aszcza niebieskiego i zieleni). W takim po??czeniu najlepiej umie?? go w kilku akcentach, np. w tekstyliach, dekoracjach. Potraktowany z umiarem, na ch?odnym, stonowanym tle stworzy atmosfer? idealn? do relaksu.
Betonowy dom z dusz?.......

Architektura tego domu urzeka mnie niecodzienno?ci? -  ogromna bry?a betonowego domu niesie w sobie surowo??  ale zarazem sprawia, ?e odnajduje si? w nim ciep?o, przytulno?? i temperament. Wn?trze to minimalistyczna aran?acja i nowoczesne sprz?ty- komfort i luksus..... w sielskim otoczeniu przyrody...


http://www.inaquicarnicero.com/Pitch-s-House


...

....Mieszkanie w stodole


Stodo?a przerobiona na dom mieszkalny- nie do ko?ca podoba  mi si? to wszechobecne OSB, cho? rozumiem, ?e jego obecno?? jest spowodowana napi?tym bud?etem, ale mo?na by?oby je przynajmniej pomalowa?.........hmmmm


http://architekturawnetrz.pl/artykuly/architektura-wnetrz/ochre-barn-carl-turner-architects/


Mieszkanie w stodole